Εμπειρία περιπέτειας στο γραφικό Ζαγόρι

Εμπειρία περιπέτειας στο γραφικό Ζαγόρι

Στην ευρύτερη περιοχή του Ζαγορίου και γενικότερα της Βορείου Πίνδου μπορούν να λάβουν χώρα όλες οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τον ορεινό τουρισμό. Απαιτείται, ανάλογα με την περίπτωση, καλή έως άριστη γνώση των βασικών τεχνικών, ικανοποιητική έως άριστη φυσική...