Στα Τζουμέρκα με τα πολλά νερά και τα πολλά ποτάμια ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να δει και να περπατήσει πολλά πέτρινα γεφύρια. Πέραν της πρακτικότητας αποτελούν ύψιστο κατόρθωμα αρχιτεκτονικής και καλαισθησίας μιας και εναρμονίζονται τέλεια με το φυσικό περιβάλλον.

Το γεφύρι της Πολιτσάς ενώνει το Αμπελοχώρι με το Φορτόσι. Πρόκειται για πέτρινο γεφύρι με μία καμάρα για το οποίο δεν υπάρχουν στοιχεία για το πότε και από ποιον χτίστηκε. Δίπλα του σε κοντινή απόσταση και πάνω στους ίδιους ογκόλιθους, έχει χτιστεί μία σύγχρονη γέφυρα από μπετόν για την εξυπηρέτηση των αυτοκινήτων, η οποία στέκει αταίριαστη μπροστά από το πέτρινο γεφύρι.

Το γεφύρι του Συγκούνα, μετά τους Χριστούς, το κατασκεύασε ο Συρρακιώτης μεγαλέμπορος Συγκούνας, καθώς απ’ αυτό το σημείο περνούσε τα εμπορεύματά του προς την Άρτα. Πριν από την κατασκευή του γεφυριού η μεταφορά των εμπορευμάτων γινόταν μ’ ένα συρματόσκοινο, που ήταν στερεωμένο στις δύο πλευρές του ποταμού.

Αξίζει επίσης να επισκεφτείτε το γεφύρι της Πολιτσάς, που ενώνει το Αμπελοχώρι με το Φορτόσι, καθώς και το γεφύρι του Συγκούνη στον Καλαρρύτικο ποταμό, λίγο μετά τους Χριστούς.

Στο χωριό Βουργαρέλι συναντά κανείς τα πέτρινα τοξοτά γεφύρια που εντοπίζονται στο ρέμα Κοραή, στη θέση μεγάλη βρυση καθώς επίσης το ξακουστό Νεραιδογέφυρο.